Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Мариана Иванова Минчева-Ризова

  24/06/2024

    Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) Кандидат: гл. ас. д-р Мариана Иванова Минчева-Ризова |EN Рецензии: проф. д. п. н. Яна Динкова Рашева-Мерджанова |EN проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова |EN Становища: проф. д. п. н. Наталия Иванова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова

  22/11/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) Кандидат: гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова | EN Рецензии: проф. д-р Димитър Георгиев Давидов | EN проф. д-р Стефан Христев Базелков | EN Становища: проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Светлозар Панайотов Стоянов

  21/10/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) Кандидат: д-р Светлозар Панайотов Стоянов | EN Рецензии: проф. дн  Пламен Борисов Дянков | EN проф. д-р Красимир Гочев Калев | EN Становища: проф. дтн Николай Личков Георгиев | EN доц. д-р Андрей […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  17/08/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) Кандидат: гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева | EN Рецензии: проф. д-р Евгени Петров Станимиров | EN доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева | EN Становища: проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков | EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Юлияна Георгиева Панова

  29/06/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по музика (Методика на дирижирането) Кандидат: гл. ас. д-р Юлияна Георгиева Панова | EN Рецензии: доц. д-р Янна Павлова Рускова | EN проф. д.н. Марияна Николаева Булева-Петрова | EN Становища: проф. д. изк. Стефан […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Здравко Юриев Кузманов

  21/06/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност)  Кандидат: д-р Здравко Юриев Кузманов | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков | EN проф. д-р Евгени Петров Манев | EN Становища: проф. д-р Христо Атанасов Христов | EN проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Офелия Иванова Кънева

  10/06/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“  Кандидат: д-р Офелия Иванова Кънева | EN Рецензии: проф. д-р Галин Борисов Цоков | EN проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов | EN Становища: […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д.п.н. Веселин Димитров Михалев

  10/06/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“  Кандидат: д.п.н. Веселин Димитров Михалев | EN Рецензии: проф. д.п.н. Антония Тонева Кръстева | EN проф. д-р Светлозар Петков Вацов | EN Становища […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Стефан Маринов Казаков

  17/05/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Инженерна логистика (Общо инженерство) Кандидат: д-р Стефан Маринов Казаков | EN Рецензии: проф. дн  Пламен Борисов Дянков| EN проф. дтн Николай Личков Георгиев | EN Становища: проф. д-р Красимир Гочев Калев | EN проф. дтн Жанета Николова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Ирена Димитрова Петрова

  23/04/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по руски език)  Кандидат: гл. ас. д-р Ирена Димитрова Петрова | RU Рецензии: проф. д-р Галина Николова Шамонина | RU проф. д-р Елена Викторовна Стоянова | RU Становища: проф. д.ф.н. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Ирена Димитрова Петрова

  23/04/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по руски език)  Кандидат: гл. ас. д-р Ирена Димитрова Петрова | RU Рецензии: проф. д-р Галина Николова Шамонина | RU проф. д-р Елена Викторовна Стоянова | RU Становища: проф. д.ф.н. […]