Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Анета Маринова Тихова

  12/03/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език) Кандидат: Анета Маринова Тихова | RU Рецензии: проф. д-р Ростислав Александров Станков | RU доц. д.ф.н. Тодорка Йорданова Георгиева | RU Становища: проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова | EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов

  28/01/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия с инструментални методи) Кандидат: д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов | EN Рецензии: проф. д.х.н. Христомир Йорданов Христов | EN проф. д-р  Любомир Евстатиев Македонски | EN Становища: проф. д-р Радослав Илиев […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Валентин Тонев Атанасов

  06/01/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) Кандидат: д-р Валентин Тонев Атанасов | EN Рецензии: проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров | EN проф. д.т.н. Михаил Петков Илиев | EN Становища: проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Мирослава Николаева Цветкова

  19/11/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически  науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …. (Методика на обучението по английски език) Кандидат: гл. ас. д-р Мирослава Николаева Цветкова | EN Рецензии:  проф. д.п.н. Тодор Крумов Шопов | EN  доц. д-р Ирина Николова Иванова | EN Становища: проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Красимира Кунева Кирилова

  13/11/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) Кандидат: д-р Красимира Кунева Кирилова | EN Рецензии: проф. д.т.н. Михаил Петков Илиев | EN доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов| EN Становища: проф. д-р Красимир Гочев Калев | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова

  06/11/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Стопанско управление)    Кандидат: гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова – Йорданова | EN Рецензии: проф. д.и.н. Гошо Кирилов Петков | EN проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева | EN  Становища: проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Кирил Филипов Янчев

  30/10/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)  Кандидат: д-р Кирил Филипов Янчев | EN Рецензии: проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов | EN Становища: проф. д-р Димитър Йорданов Димитракиев […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова

  01/10/2020

  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област от висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Стара българска литература) Кандидат: гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова | RU Рецензии:  проф. д.ф.н. Анисава Любенова Милтенова | RU доц. д-р  Радослава Цветанова Станкова | RU Становища: проф. д.ф.н. Денка Недева Кръстева-Петрова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преп. д-р Веселина Радева Иванова

  24/09/2020

  Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” в област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Демографски и социално-екологични  аспекти) Кандидат: преп. д-р Веселина  Радева Иванова | EN Рецензии: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева | EN доц. д-р Виктория  Бойкова Сотирова | EN Становища: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преподавател д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

  27/08/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (възрастова и педагогическа психология) Кандидат: преподавател д-р Севджихан Ахмедова Еюбова – резюмета | EN Рецензии: проф. д.пс.н Галя Тодорова Герчева-Несторова | EN проф. д.ик.н Красимир Марков Марков | EN Становища: проф. д.пс.н. Валери […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преподавател д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

  27/08/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (възрастова и педагогическа психология) Кандидат: преподавател д-р Севджихан Ахмедова Еюбова – резюмета | EN Рецензии: проф. д.пс.н Галя Тодорова Герчева-Несторова | EN проф. д.ик.н Красимир Марков Марков | EN Становища: проф. д.пс.н. Валери […]