Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Новини и събития

  Покана за кандидатстване за краткосрочна специализация по проект МОДЕРН-A

  13/11/2023

    Заявление за участие в мобилност Настоящата покана е за краткосрочна специализация от две седмици Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… Приемаща институция: Национален университет по изкуства, гр. Букурещ, Румъния / National University of Arts Bucharest, Romania Период на мобилността от 20.11.2023 г.  до 03.12.2023 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА Краткосрочните специализации по проект „МОДЕРН-А: […]

  Информационен ден на координаторите -Хоризонт Европа – Действия Мария Склодовска-Кюри (MSCA) Докторантски мрежи 2022 г.

  03/11/2023

  08 ноември 2023 г. – 09 ноември 2023 г. 10:00 (GMT+02:00 Това е информационно събитие, насочено към консорциумите, финансирани по поканата за MSCA Doctoral Networks 2022. Целта на това събитие е двойна: да ви запознае с ключовите управленски и процедурни аспекти на жизнения цикъл на проекта и как да спазвате правилата на MSCA – DN […]

  Информационен ден за изследователски инфраструктури на Horizon Europe

  03/11/2023

  13 ноември 2023 г. 10:00 (GMT+02:00) Това е информационно събитие, насочено към потенциални кандидати по темите за 2024 г., включени в работната програма за изследователски инфраструктури. Информационният ден ще се фокусира върху поканите за 2024 г. от Работната програма 2023-2024 г. за нейните основни дестинации. Първо,  INFRADEV , който има за цел да развие, консолидира […]

  Покана за кандидатстване за краткосрочна специализация по проект МОДЕРН-A

  31/10/2023

    Заявление за участие в мобилност ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРАТКОСРОЧНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-A  Настоящата покана е за краткосрочна специализация от две седмици Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… Приемаща институция: Университет на Букурещ, гр. Букурещ, Румъния / University of Bucharest, Bucharest, Romania Период на мобилността от 13.11.2023 г.  до 26.11.2023 г.   […]

  Уебинари на Elsevier: октомври-ноември

  19/09/2023

  Издателство Elsevier обяви дати за обучителни уебинари за ползване на платформите на издателството. Напомняме ви, че през м. юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи  тригодишно споразумение с Elsevier. Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното споразумение, изтекло в началото на 2022 г., отбелязва над 1 200 000 ползвания на услугите предоставени […]

  Удължаване на крайния срок на „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция по Програма „Рила“

  19/09/2023

  По искане на френската страна, Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ взе решение (Протокол №57/11.09.2023 г.), за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция по Програма „Рила“ до 30 септември 2023 г., 17,30 ч. през СУНИ. Конкурсите с различните държави в […]

  Покана за кандидатстване за краткосрочна специализация по проект МОДЕРН-А

  10/08/2023

    Заявление за участие в мобилност ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРАТКОСРОЧНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-A   Настоящата покана е за краткосрочна специализация от две седмици в: Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… Приемаща институция: Университет на Букурещ, гр. Букурещ, Румъния / University of Bucharest, Bucharest, Romania Период за реализиране на мобилността от 18.08.2023 г. […]

  Курс „Комуникация на науката в България“

  25/07/2023

  Този курс е предназначен за всички, които искат да се научат как да използват социалните мрежи за изследователски цели, както и за разпространение и популяризиране на своята научна работа и открития. Курсът е под формата на практически съвети и ще предостави ноу-хау, което може директно да се приложи на практика. Всяка част е предварително записана […]

  Номинирайте своя проект за наградите SALTO 2023!

  25/07/2023

  Краен срок за кандидатстване 16 август 2023 г. Време е да номинирате най-добрите си проекти за наградите SALTO 2023! Нека да признаем добре свършената работа и да вдъхновим младите хора, лицата, вземащи решения и кандидатите за Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност, да имат по-голямо въздействие! Информация: • 5 номинационни категории & 1 специално споменаване; • […]

  Свободен достъп до научни инфраструктури на Съвместния изследователски център

  25/07/2023

  Съвместният изследователски център (JRC) отвяра своите научни лаборатории за изследователи от висши училища, научни организации, инудстрия, малки и средни предприятия, като цяло публичен и частен сектор. JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-членки на ЕС и страни, асоциирани към рамковата програма на  ЕС „Хоризонт Европа“. За ядрени съоръжения JRC е […]

  Свободен достъп до научни инфраструктури на Съвместния изследователски център

  25/07/2023

  Съвместният изследователски център (JRC) отвяра своите научни лаборатории за изследователи от висши училища, научни организации, инудстрия, малки и средни предприятия, като цяло публичен и частен сектор. JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-членки на ЕС и страни, асоциирани към рамковата програма на  ЕС „Хоризонт Европа“. За ядрени съоръжения JRC е […]