Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Научни форуми

  14 май 2024 г.

  ХХХ-ти „ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ“


  14-16 ноември 2023 г.

  Научна конференция с международно участие „История и археология на Югоизточна Европа през Средновековието – 80 години от рождението на проф. д.и.н. Рашо Рашев (1943-2008)


  20-21 октомври 2023 г.

  Десети форум „Българска граматика“


  10-11 ноември 2022

  Международен филологически колегиум „Слово и общество“ | EN


  18.05.2022

  II Международна славистична конференция, посветена на светите братя Кирил и Методий


  11-13.05.2022

  Юбилейна международна научна конференция на тема: „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“


  3 декември 2021 г.

  Кръгла маса на Катедрата по история и теория на литературата „Човекът, литературата, културата“


  23 октомври 2021 г.

  Семинар „THE CHALLENGES OF TEACHING AND LEARNING IN AN ONLINE ENVIRONMENT“

  „Дискурси на промяната: лингвистика, литература, култура и ЧЕО“ (Проект РД-08-94/ 2 февруари 2021 г.)


  24 май 2021 г.

  Студенти от ФХН на Шуменския университет участваха в Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“


  25 април 2021 г.

  Psycholinguistics of Bilingualism | Присъствен списък

  Photos: 1 | 2 | 3 | 4


  17 април 2021 г.

  Challenges and Solutions in Translation: From Theory to Practice | Присъствен списък

  Photos: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


  10 април 2021 г.

  What is important to you in your own life? Cultural differences and consequences | Присъствен списък

  Photos: 1 | 2 | 3 | 4 | 5


  8 април 2021 г. от 16:00 ч.

  Онлайн лекция на тема: „Унгарски свидетелства за Североизточна България (от началото до 30-те г. на XX в.)“ на доц. д.н.к. Венета Янкова