Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Центрове

  доц. д-р Константин Константинов – директор
  доц. д-р Стефан Минков – директор
  доц. д-р Тодор Тодоров
  проф. д-р Валентина Аврамова – директор
  проф. д-р Страшимир Цанов – ръководител
  доц. д-р Юрий Проданов – директор
  проф. д-р Димитър Попов – директор
  • Кабинет: 415, Корпус 3
  • Телефон: 830 495/ вътр. 219
  • www.labling.shu.bg