Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Център по византинистика

  Научният център по византинистика към Факултета по хуманитарни науки е
  основан през 2005 г. Основната цел на Научния център по византинистика е да подпомага
  и координира изследователската дейност на медиевистите – историци и археолози в
  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

  Дейност:

  Научни форуми организирани пряко от Научния център по византинистика:

  • 2007 – Международна конференция по случай 100 години от рождението на Васил Хараланов; 13-17 септември, Шумен
  • 2008 – Първа национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България”; 8-12 май, Шумен
  • 2010 – Втора национална конференция „Пътуване към България. Оттука започва България”; 17-19 май, Шумен
  • 2011 – организиране дейноста на кръглата маса по византийска сфрагистика на XXII международен конгрес по византинистика; 22-25 август, Сoфия
  • 2012 – Трета национална конференция „Пътуване към България. България в световното културно наследство”; 17-19 май, Шумен
  • 2014 – Четвърта национална конференция „Пътуване към България. България в европейската култура, наука, образование, религия”; 14-16 май, Шумен
  • 2016 – Пета национална конференция „Пътуване към България. Писменост, книжовници, книги. Българската следа в културната история на Европа”; 27-29 април, Шумен
  • акад. проф. д.и.н. Васил Гюзелев – БАН
  • проф. д.и.н. Лиляна Симеонова – Иститут по балканистика (БАН)
  • проф. д.и.н. Валерий Степаненко – Уральский государственный университет (Екатеринбург)
  • проф. д-р Вернер Зайбт – Австрийска академия на науките
  • проф. д-р Илия Илиев – Институт за исторически изследвания (БАН)
  • проф. д-р Петър Ангелов – СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. д-р Милияна Каймакамова – СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. д-р Пламен Павлов – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
  • проф. д-р Стоян Витлянов – ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • доц. д-р Тодор Тодоров – ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • доц. д-р Константин Константинов – ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • доц. д-р Димитър Димитров – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
  • доц. д-р Георги Николов – СУ “Св. Климент Охридски”
  • доц. д-р Николай Кънев – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
  • гл. ас. д-р Женя Жекова – Регионален исторически музей – гр. Шумен
  • д-р Николай Алексеенко – Национальный заповедник “Херсонес Таврический” (Севастополь)
  • д-р Елена Степанова – Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
  • докт. Веселин Станков

  За контакти:

  проф. д.и.н. Иван Йорданов – директор
  гл. ас. д-р Камен Андонов – научен секретар