Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център по византинистика

  За нас

  Научният център по византинистика „проф. д.и.н. Иван Йорданов“ към Факултета по хуманитарни науки е основан през 2005 г. Основната цел на Научния център по византинистика е да  подпомага и координира изследователската дейност на медиевистите – историци и археолози в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. От 2022 г. Научният център носи името на неговия учредител проф. д.и.н. Иван Йорданов (1949-2021).

  Дейност

  Научни форуми организирани пряко от Научния център по византинистика:

  • 2007 – Международна конференция по случай 100 години от рождението на Васил Хараланов; 13-17 септември, Шумен
  • 2008 – Първа национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България”; 8-12 май, Шумен
  • 2010 – Втора национална конференция „Пътуване към България. Оттука започва България”; 17-19 май, Шумен
  • 2011 – организиране дейноста на кръглата маса по византийска сфрагистика на XXII международен конгрес по византинистика; 22-25 август, Сoфия
  • 2012 – Трета национална конференция „Пътуване към България. България в световното културно наследство”; 17-19 май, Шумен
  • 2014 – Четвърта национална конференция „Пътуване към България. България в европейската култура, наука, образование, религия”; 14-16 май, Шумен
  • 2016 – Пета национална конференция „Пътуване към България. Писменост, книжовници, книги. Българската следа в културната история на Европа”; 27-29 април, Шумен
  • 2018 – Шеста национална конференция „Пътуване към България. България и българите: бит, душевност, национална идентичност”, Шумен, 24-26 април, 2018 г.
  • 2020 – Седма национална конференция „Пътуване към България. Българските земи и България: културен и исторически кръстопът”, Шумен, 21-23 октомври, 2020 г. (онлайн).
  • 2022 – Седма национална конференция „Пътуване към България. Наука, образование, културно историческо наследство. В памет на проф. д.и.н. Иван Йорданов”., Шумен, 9-11 май, 2022 г.

  Издания:

  • Пътуванията в средновековна България. Материали от І-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”. В. Търново, Абагар, 2009.
  • Оттука започва България. Материали от ІІ-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 14-16 май, 2010 г., Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011.
  • България в световното културно наследство. Материали от ІІІ-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014.
  • България в европейската култура, наука, образование, религия. Материали от IV-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015.
  • Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Материали от V-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018.
  • IN HONOREM, 6. ΑΝΤΙΧΑΡΙΣΜΑΟΣ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΙΣ. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Иван Йорданов. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019.
  • Йорданов, И. Печати на византийската администрация в България (971-1118). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019.
  • България и българите: бит, душевност, национална идентичност. Материали от VI-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020.
  • Българските земи и България: културен и исторически кръстопът. Материали от VII-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”.  Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022.
  • акад. проф. д.и.н. Васил Гюзелев – БАН
  • проф. д.и.н. Лиляна Симеонова – Иститут по балканистика (БАН)
  • проф. д.и.н. Валерий Степаненко – Уральский государственный университет (Екатеринбург)
  • проф. д-р Вернер Зайбт – Австрийска академия на науките
  • проф. д.и.н. Илия Илиев – Институт за исторически изследвания (БАН)
  • проф. д.и.н. Петър Ангелов – СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. д-р Милияна Каймакамова – СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. д-р Пламен Павлов – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
  • проф. д-р Стоян Витлянов – ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • проф. д-р Николай Кънев – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
  • проф. д-р Стела Дончева – ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • доц. д-р Тодор Тодоров – ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • доц. д-р Константин Константинов – ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • доц. д-р Димитър Димитров – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
  • доц. д-р Георги Николов – СУ “Св. Климент Охридски”
  • доц. д-р Женя Жекова – Регионален исторически музей – гр. Шумен
  • гл.ас. д-р Камен Андонов – ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • д-р Николай Алексеенко – Национальный заповедник “Херсонес Таврический” (Севастополь)
  • д-р Елена Степанова – Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

  Директор: доц. д-р Тодор Тодоров

  t.todorov@shu.bg

  Научен секретар: гл.ас. д-р Камен Андонов

  k.andonov@shu.bg