Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център по русистика

  Центърът по русистика е създаден през 2008 година. Oсъществява научно-изследователска, учебно-методическа и културно-популяризаторска дейност в областта на руския език, литература и култура сред студентите, учениците и гражданството на Шумен. За тази цел Центърът поддържа ползотворни контакти с образователни институции, обществени и неправителствени организации, с които осъществява разнообразна съвместна дейност.

  В него се осъществява научноизследователска дейност в следните направления: функционално-семантично и съпоставително описание на руския и българския език, когнитивна лингвистика, лингвокултурология, лингвистична прагматика, интеркултурна комуникация, изследване на класическата и съвременната руска литература.

  • Проф. д-р Валентина Аврамова – научен ръководител на Центъра
  • Проф. д-р Елена Стоянова
  • Доц. д-р Анна Николова
  • Доц. д-р Стефка Калева
  • Доц. д-р Ирена Костадинова
  • Доц. д-р Милена Палий
  • Ас. д-р Татьяна Терзиева
  • Ст. преп. д-р Надежда Стойкова
  • Ст. преп. Христина Христова
  • Преп. д-р Дияна Николова
  • Преп. Наталия Недялкова

  Публикациите и участията в проекти на изследователите на центъра по Русистика са налични на страницата на Факултета по хуманитарни науки.

  • Проф. дфн Стефана Димитрова – БАН
  • Проф. дфн Евгений Клобуков – Московски университет
  • Проф. дпн Любов Клобукова – Московски университет
  • Проф. дфн Виктор Шаклеин – Университет на дружбата – Москва
  • Проф. дфн Людмила Иванова – Киевски славянски университет
  • Проф. дфн Елена Иванова – Санкт-Петербургски университет
  • Проф. дфн Галина Фигуровска – Университет гр. Елец (Русия)
  • Проф. дфн Зинаида Сабитова – Университет им. Абая, Алмати (Казахстан)
  • Доц. д-р Валентина Петрова – Университет в гр. Чебоксари (Русия)
  • Доц. д-р Алла Градинарова – Софийски университет

  Центърът издава четири научни поредици:

  Издадени са и два тома от библиографския справочник „Языковедческая русистика Болгарии”:

  • „Языковедческая русистика Болгарии (1983-2007)”
  • „Языковедческая русистика Болгарии (2007-2013)”

  Презентация