Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Научен център по археометрия

  За нас

  Научният център по Археометрия към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2007 г. с основна цел да развива активна научноизследователска дейност при решаването на практико-приложни задачи в областта на полевата археология. Центърът има интердисциплинарен характер и работи в следните научни направления: геофизика и геомагнетика, геодезия, фотограметрия, лабораторна консервация и реставрация, елементен анализ и др. Научното звено разполага с кабинет със специализирана библиотека и научен архив.

  Основни задачи
  1. Извършване на редовни археологически проучвания и издирвания на археологически обекти;
  2. Прилагане на недеструктивни методи за проучване на археологически обекти;
  3. Създаване на собствена научна продукция;
  4. Организиране и участие в научни форуми, посветени на съвременните методи в археологията;
  5. Проучване и анализ на националните и чуждестранните научни постижения в областта на археометрията;
  6. Проектна дейност, съвместно с други национални и чуждестранни научни звена;
  7. Методическо ръководство на студенти и докторанти в областта на полевата археология;
  8. Културен обмен на студенти и докторанти с други национални и чуждестранни научни звена;
  9. Организиране на публични лекции на изявени учени в областта на археометрията;
  10. Поддържане на специализирана библиотека и научен архив.
  Дейност

  Работа по научно-изследователски проекти:

  • Международен проект: „Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ-Х в./ в светлината на археологическите разкопки” съвместно с Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн, Германия (2007-2022);
  • Международен проект „Словашко-български/българо-словашки археологически речник” съвместно с Университета в Прешов, Словакия (2008);
  • Международен проект: Анализ на състава на цветните метали, използвани за украса през ранното средновековие в България“, съвместно с MTA Atomki, Унгария (2015-2019);
  • Национален проект: „Сборяново – кръстопът на култури и религии” (2007-2009);
  • Университетски проект „Изработване на археологическа карта на местността Асардере в Плиска“  (2007);
  • Университетски проект „Животът в българския средновековен град през Х век“ (2008);
  • Университетски проект „Походът на император Никифор І Геник в България от 811 г. и мястото на неговата гибел“ (2008);
  • Университетски проект „Крайградските имения в архитектурата на средновековна Плиска” (2009);
  • Университетски проект „Походът на император Никифор І Геник в България от 811 г. – предизвикателства около неговия маршрут и край”,(2009);
  • Университетски проект „Стопански комплекси в северозападната част на Външния град на Плиска” (2010);
  • Университетски проект „Занаяти и занаятчийски производства във феодалните имения на Плиска” (2011);
  • Университетски проект „Ролята на обект № 41 в архитектурата на Външния град на Плиска през X век (2012);

  Участие в научни форуми в чужбина:

  • Международна научна конференция в Потсдам, Германия – проф. д-р Стоян Витлянов (2008);
  • Международна научна конференция в Сегед, Унгария – доц. д-р Константин Константинов (2008);
  • Международна научна конференция в Севастопол, Украйна – доц. д-р Константин Константинов и доц. д-р Тодор Тодоров (2010);
  • Международна научна конференция в Плоещ, Румъния – проф. д.и.н. Стела Дончева (2015, 2019);
  • Международна научна конференция в Белгород-Днестровски, Украйна – доц. д.и.н. Красимир Кръстев (2016);
  • Международна научна конференция в Кълъраш, Румъния – доц. д.и.н. Красимир Кръстев (2016);
  • Международна научна конференция в Краков, Полша – проф. д.и.н. Стела Дончева (2018);
  • Международна научна конференция в Париж, Франция – проф. д.и.н. Стела Дончева (2018);
  • Международна научна конференция в Москва, Русия – проф. д.и.н. Стела Дончева (2018);
  • Международна научна конференция в Констанца, Румъния – проф. д.и.н. Стела Дончева (2018, 2019, 2021);
  • Международен симпозиум по византийска сфрагистика в Санкт Петербург, Русия – доц. д-р Тодор Тодоров и доц. д-р Женя Жекова (2019);
  • Международна научна конференция в Санкт Петербург, Русия – проф. д.и.н. Стела Дончева (2021);
  • Международна научна конференция в Белград, Сърбия – проф. д.и.н. Стела Дончева (2021);

  Организирани публични лекции:

  • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн), публична лекция на тема: „Приложение на геомагнитния метод в археологията” (2010);
  • доц. д-р инж. Светлозар Стоянов (НАИМ-БАН, Филиал Шумен), публична лекция на тема: „Инженерно-геодезически дейности в логистиката на полевата археология“ (март 2013);
  • доц. д-р Стойчо Бонев (НАИМ-БАН, Филиал Шумен), публична лекция на тема: „Югът на Преславския дворец“ (октомври 2013);
  • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн), публична лекция на тема: „Нови методи на геофизичното изследване в областта на ранносредновековната археология“ (април 2014);
  • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн) с публична лекция на тема: „Културата Нок в Средна Нигерия. Сложни общества в субсахарска Африка” (януари 2016).

  Студентски и докторантски обмен:

  • студент Росица Славова (специалност История, ОКС-бакалавър) – едномесечна специализация по археология в Нитра, Словакия по покана на Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн (2007);
  • студенти Радостина Атанасова и Венцислав Петров (специалност Археология, ОКС-бакалавър) – едномесечна специализация по археология в Братислава, Словакия по покана на Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн (2009);
  • студент Калоян Чанев (магистърска програма Археология) – тримесечно обучение по програма Еразъм+ в Университета в Будапеща, Унгария (2022).  
  • доц. д-р Константин Константинов
  • доц. д.и.н. Красимир Кръстев
  • проф. д.и.н. Стела Дончева
  • проф. д-р Николай Начев
  • проф. д-р инж. Събин Иванов
  • доц. д-р Тодор Тодоров
  • доц. д-р Станимир Железов
  • доц. д-р инж. Евгени Стойков
  • докторант Георги Кънчев
  • докторант Гергана Милошева-Димчева
  • докторант Ивайло Кънев
  • докторант Йордан Арнаудов
  • докторант Тихомир Тихов
  • докторант Християн Узунов
  • докторант Женя Добрева
  • доц. д-р Женя Жекова (РИМ-Шумен)
  • доц. д-р Иво Топалилов (Институт по балканистика с център по тракология към БАН)
  • гл. ас. д-р Гергана Илиева (НАИМ-БАМ, филиал Шумен)
  • д-р Радостина Благоева (АМ-Велики Преслав)
  • Нина Диянова (НАИМ-БАН, филиал Шумен)
  • гл. ас. д-р Кристина Параскив-Талмачи (Музей по национална история и археология, Констанца, Румъния)
  • гл. ас. д-р Габриел Талмачи (Музей по национална история и археология, Констанца, Румъния)
  • д-р Кристина Н. Рау (Държавна служба по археология, Саксония-Анхалт, Германия)
  • Кристиан Рау (Държавна служба по археология, Саксония-Анхалт, Германия)
  • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте“, Франкфурт на Майн, Германия)
  • проф. д-р Стоян Витлянов
  • проф. д-р Веселин Панайотов
  • проф. д-р Станимир Станев

  Директор:

  доц. д-р Константин Трендафилов Константинов

  k.konstantinov@shu.bg

  Научен секретар:

  доц. д.и.н. Красимир Тодоров Кръстев

  k.krystev@shu.bg


  Телефон: 054/830495, вътр. 3348