Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Катедри

  • АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: проф. д-р Румяна Тодорова
   Специалист: Добринка Александрова
   Кабинет: Корпус 2, кабинет 310
   Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 145
   Email: d.aleksandrova@shu.bg

  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: проф. д-р Димитър Попов
   Специалист: Дарина Стоянова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 209
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 119

  • ГЕРМАНИСТИКА

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: проф. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева
   Специалист: Добринка Александрова
   Кабинет: Корпус 2, кабинет 307
   Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 145
   Email: d.aleksandrova@shu.bg

  • ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Юрий Проданов
   Специалист: Валентина Георгиева
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 518
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 188
   Email: v.h.georgieva@shu.bg

  • ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Тодор Тодоров
   Специалист: Добринка Начева
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 301
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 175
   Email: d.nacheva@shu.bg

  • ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: проф. д-р Страшимир Цанов
   Специалист: Валентина Георгиева
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 203
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 278
   Email: v.h.georgieva@shu.bg

  • РУСКИ ЕЗИК

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: проф. д-р Елена Викторовна Стоянова
   Специалист: Деница Петрова
   Кабинет: Корпус 2, кабинет 202
   Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 142 и 144
   Email: d.petrova@shu.bg

  • ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед
   Специалист: Деница Петрова
   Кабинет: Корпус 2, кабинет 04 и кабинет 105
   Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 143 и 146
   Email: d.petrova@shu.bg