Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Специалности

  Бакалавърски програми

  Английска филология

  Археология

  Българистика и медии

  Българска филология

  Връзки с обществеността

  Журналистика и реклама

  История

  История и география

  Педагогика на обучението по български език и история

  Педагогика на обучението по история и география

  Приложна германистика

  Приложна лингвистика (Английски език и немски език)

  Приложна лингвистика (Английски език и руски език)

  Приложна лингвистика (Турски език и руски език)

  Руска филология и социална работа

  Руска филология и туризъм

  Руска филология с бизнес комуникация

  Теология

  Турска филология с бизнес комуникация


  Магистърски програми

  Английска филология, маг. програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса

  Английска филология, маг. програма Лингвистика и превод

  Археология, маг. програма Археология

  Археология, маг. програма Културно-историческо наследство и туризъм

  Българска филология, маг. програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности

  Българска филология, маг. програма Лингвистика и масови комуникации

  Българска филология, маг. програма Редакторство и коректорство

  Българска филология, маг. програма Семиотика на културата

  Връзки с обществеността, маг. програма PR в публичната администрация

  Връзки с обществеността, маг. програма Фотография и реклама

  Журналистика, маг. програма Фотография и реклама

  История, маг. програма История на Югоизточна Европа

  История, маг. програма Културно-историческо наследство и туризъм

  Немска филология, маг. програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса

  Немска филология, маг. програма Лингвистика и превод

  Педагогика на обучението по история и география, маг. програма Краезнание

  Педагогика на обучението по чужд език, маг. програма Чуждоезиково обучение (английски език)

  Руска филология, маг. програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса

  Руска филология, маг. програма Лингвистика и превод

  Теология, маг. програма Християнско наследство и поклонничество

  Турска филология, маг. програма Балканистика

  Турска филология, маг. програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса

  Турска филология, маг. програма Лингвистика и превод


  Магистърски програми след професионален бакалавър

  Педагогика на обучението по история и география, маг. програма Краезнание