Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Докторски програми

  ДП Методика на обучението по български език

  Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Област на висше образование 1. Педагогически науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Методика на обучението по литература

  Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Област на висше образование 1. Педагогически науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Методика на обучението по български език и литература

  Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Област на висше образование 1. Педагогически науки

  Учебен план 2021 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Методика на обучението по история

  Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Област на висше образование 1. Педагогически науки

   

  Учебен план 2018 г.

  Учебен план 2020г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Методика на обучението по чужд език (английски език, руски език)

  Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Област на висше образование 1. Педагогически науки

  Учебен план 2021

  Учебен план 2023

  Квалификационна характеристика

  ДП Методика на обучението по чужд език /руски език/

  Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Област на висше образование 1. Педагогически науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Българска литература

  Професионално направление 2.1. Филология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Теория и история на литературата

  Професионално направление 2.1. Филология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Руска литература

  Професионално направление 2.1. Филология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Български език

  Професионално направление 2.1. Филология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Общо и сравнително езикознание

  Професионално направление 2.1. Филология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Славянски езици /Руски език/

  Професионално направление 2.1. Филология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Германски езици

  Професионално направление 2.1. Филология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия  /Немска литература/

  Професионално направление 2.1. Филология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Тюркски езици  /Турски език/

  Професионално направление 2.1. Филология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Археология

  Професионално направление 2.2. История и археология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП История на България

  Професионално направление 2.2. История и археология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Нова и най-нова обща история

  Професионално направление 2.2. История и археология

  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   

  Учебен план 2018 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2021 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП Журналистика

  Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

  Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

   

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика