Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Деканско ръководство

  доц. д-р Тодор Райчев Тодоров
  • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
  • E-mail: fhn@shu.bg
  • Приемно време I и II седмица: понеделник 10:00 – 12:00 ч. в Корпус 1, каб. 214.
  доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
  • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
  • E-mail: fhn@shu.bg
  • Приемно време I и II седмица: сряда 14.00 – 16.00 ч. в Корпус 1, каб. 214.
   доц. д-р Стефан Маринов Минков
  • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
  • E-mail: fhn@shu.bg
  • Приемно време I и II седмица: вторник 15.00 – 17.00 ч. в К1, каб. 214.
  Миглена Николова
  • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
  • Телефон: +359 54 830 317; +359 54 830 495 / вътр. 354
  • E-mail: fhn@shu.bg