Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

    Изпит по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 25. 02. 2021 г. от 9:30 ч. 

    Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 23. 02. 2021 г.  на адрес: https://forms.gle/1b2yUVmXeaAJbNh6A

    Публикувано на 27/01/2021