Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Курс за преподаватели “Въведение в ГИС” 2014

    Курсът ще се проведе март 2014

    Публикувано на 27/01/2014