Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Ден на отворените врати на ФПН

    Дата: 15 март 2019 г.

    Организатор: Факултет по природни науки, Шумеснки университет “Епископ Константин Преславски”

    Публикувано на 01/04/2019