Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Ден на отворените врати на ФПН

    Дата: 15 март 2019 г.

    Организатор: Факултет по природни науки, Шумеснки университет “Епископ Константин Преславски”

    Публикувано на 01/04/2019