Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Кръгла маса

    Кръгла маса на тема „Основи на образователната епистемология в Перу и България“ с гост-лектор доц. Хуан Естебан от Перу

    Дата: 18 май 2018

    Публикувано на 21/04/2018