Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Лекция

    Лекция „Изследване на Космоса: Мисията „Розета” и позитивният й принос” с лектор д-р Райчо Райчев, основател и изпълнителен директор на „Ендуросат” АД

    Дата: 31 октомври 2016

    Публикувано на 06/10/2016