Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Откриване на Астрономическата обсерватория

    Откриване на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет на Шуменско плато

    Дата: 29 октомври 2015

    Публикувано на 03/10/2015