Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Откриване на Астрономическата обсерватория

    Откриване на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет на Шуменско плато

    Дата: 29 октомври 2015

    Публикувано на 03/10/2015