Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • III Международен ден на очарованието на растенията

    На 19 май 2015 от 12 до 13 ч. в аулата на Шуменския университет бяха представени презентации за отбелязване на третия международен Ден на очарованието на растенията. Презентациите бяха подготвени от преподаватели и студенти от катедра “Растителна защита”. С това Факултетът по природни науки на ШУ “Еп. Константин Преславски” се включи в честването на деня на очарованието на растeнията.

    Третият международен Ден на очарованието на растенията 2015″, стартира под егидата на Европейската организация за растителна наука (EPSO). Целта на организирането на това събитие е да се привлекат колкото се може повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани от важността на растителната наука за селското стопанство, за устойчивото производство на храни, както и за градинарството, горското стопанство и за нехранителни продукти, като например хартия, дървесина, химикали, енергетика и фармация. Ролята на растенията в опазването на околната среда e ключово послание през 2015 г.

    Публикувано на 28/04/2015