Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Практическо обучение за студенти

    • Организатор: Катедра „Физика и астрономия“
    • Дата: април 2017 
    Публикувано на 09/03/2017