Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Празник на лятното слънцестоене

    Празник на лятното слънцестоене, организиран от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Астрономическата обсерватория, община Шумен и Дирекцията на природен парк “Шуменско плато”

    Дата: 21 юни 2018 

    Публикувано на 21/05/2018