Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Александър Ставрев Дойчинов

    Тема: Стресът в нашия живот

    Дата: 16 ноември 2016 г., 13,00 ч.

    Зала: 309, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 30/09/2016