Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Борислав Станишев Борисов

    Тема: Теория срещу експеримент или откриването на планетите – джуджета

    Дата: 30 септември 2017 г., 14,30 ч.

    Зала: Заседателна зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 01/09/2017