Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Доротея Любенова Василева – Кюркчиева

    Тема: Роля на двойните звезди на ексцентрични орбити за съвременната астрофизика

    Дата: 30 септември 2017 г., 15,30 ч.

    Зала: Заседателна зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 01/09/2017