Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Милена Петрова Стоянова

    Тема: СПА и УЕЛНЕС туризма в България

    Дата: 12 октомври 2018 г., 11.00 ч.

    Зала: 121, Корпус 1

    Публикувано на 23/09/2018