Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

    Тема: Количествен елементен анализ  на лечебни растения събрани от Шуменското плато

    Дата: 26 септември 2015 г., 11,00

    Зала: 55, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 28/08/2015