Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Пенка Атанасова Момчилова-Стойчева

    Тема: Биологичният метод за борба с вредителите по земеделските култури – алтернатива на химичния метод

    Дата: 16 октомври 2017 г., 14,00 ч.

    Зала: 202, Корпус 1

    Публикувано на 16/09/2017