Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Радка Томова Георгиева-Николова

    Тема: Биогенни елементи и витамини

    Дата: 07 декември 2016 г., 12,00

    Зала: 419, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 11/11/2016