Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Росица Цанкова Владева

    ТемаЦенностите в географското образование

    Дата: 4 ноември 2016 г., 15,00 ч.

    Зала: 309, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 18/09/2016