Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

    Тема: Многоцветно фотометрично поведение на избрани звезди преди Главната последователност на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел

    Дата: 30 септември 2017 г., 15,00 ч.

    Зала Заседателна зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 01/09/2017