Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева

    Тема: Репутацията – уникален стратегически актив

    Дата: 25 септември 2015 г., 15,45 ч.

    Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ

    Публикувано на 28/08/2015