Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

    Тема: Етноботаниката – традиции и съвременност

    Дата: 12 декември 2016 г., 13,00 ч.

    Зала: 309, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 11/11/2016