Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

    Тема: Как млечнокиселите бактерии могат да победят корозията?

    Дата: 26 септември 2015 г., 11,00 ч.

    Зала: Заседателна зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 28/08/2015