Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев

    Тема: Желанията ни като обект на културната география

    Дата: 12 октомври 2018 г., 9.30 ч.

    Зала: 121, Корпус 1

    Публикувано на 23/09/2018