Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Светла Димитрова Станкова

    Тема: Кватернерна геодинамика на източната част от Българската континентална микроплоча

    Дата: 12 октомври 2018 г., 9.00 ч.

    Зала: 121, Корпус 1

    Публикувано на 23/09/2018