Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Жана Крумова Ангарска

    Тема: Тънки течни филми DLVO  и не-DVLO – компоненти на разклинящото налягане

    Дата: 26 септември 2015 г., 09,45 ч.

    Зала: Заседателна зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 28/08/2015