Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция

    Публична лекция на тема „Съвременни космически технологии и малки спътници“ с представители на Сдружение „Инициатива САТ-1“ и демонстрация на наносателит

    Дата: 12 април 2018

    Публикувано на 19/03/2018