Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция

    Публична лекция на тема „Съвременни космически технологии и малки спътници“ с представители на Сдружение „Инициатива САТ-1“ и демонстрация на наносателит

    Дата: 12 април 2018

    Публикувано на 19/03/2018