Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар

    Семинар “Класически PCR и real-time PCR анализ”, организиран от Лабораторията по микробиология на Факултета по природни науки, съвместно с фирма Проген ООД, специализирана в извършването на молекулярно-генетични изследвания и издаване на експертни заключения

    Дата: 29 февруари-2 март 2016

    Публикувано на 08/01/2016