Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар

    Семинар на тема „Здравните проблеми на нашето време”, организиран от Интердисциплинарния научен център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми, свързани с човешкото здраве на Факултета по природни науки

    Дата: 25 март 2016

    Публикувано на 19/04/2016