Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Семинар

    Семинар на тема „Практикум по PCR анализ“ с участието на представител на фирма „Проген“ ООД

    Дата: 26-28 февруари 2018

    Публикувано на 15/01/2018