Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Среща-дискусия

    Среща-дискусия с директори и учители от средни общообразователни училища – за студенти от специалност „География и биология“

    Дата: април, май 2017

    Публикувано на 28/03/2017