Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • V Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От Атома до Космоса” 12-14 май 2017