Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • V Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От Атома до Космоса” 12-14 май 2017