Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Видеосреща

    Видеосреща с д-р Милен Шишков от Центъра по фотомедицина Уелман към Масачузетската обща болница и Харвардския университет, САЩ

    Дата: 9 март 2018 

    Публикувано на 25/02/2018