Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Състав на комисията по качество

  Председател: доц. д-р Росица Петрова Михайлова – ПФ

  Членове:

  1. доц. д-р Станимир Кунчев Железов – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ
  2. доц. д-р Стефан Маринов Минков – ФХН
  3. проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – ФМИ
  4. доц. д-р Дарина Христова Бъчварова – ФПН
  5. проф. д-р Теодора Николаева Симеонова – ПФ
  6. доц. д-р Доника Величкова Диманова – ФТН
  7. доц. д-р Милена Илиева Цанкова – Колеж-Добрич
  8. доц. д-р Виктория Димитрова Ковчазова – ДИКПО-Варна
  9. проф. д.н. Снежанка Георгиева Добрева – председател на Методическия съвет
  10. Кирил Кирилов – експрет, кариерен консултант в Центъра за кариерно развитие
  11. Мирена Петрова Павлова – гл. координатор на Центъра по качество на образованието
  12. Данаил Сотиров Иванов – председател на Студентския съвет
  13. д-р Албена Димитрова Иванова-Неделчева – директор на СУ „Сава Доброплодни“
  14. Даниел Малчев Малев – директор на Телевизия Шумен
  15. д-р Найден Косев – директор на ЦПРЛ-ОДК „Анастас Стоянов“, гр. Шумен

   

  Технически секретар: Мирена Петрова Павлова