Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Състав на комисията по качество

  Председател: доц. д-р Росица Петрова Михайлова – ПФ.

  Членове: 

  1. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ
  2. доц. д-р Стефан Маринов Минков – ФХН
  3. доц. д-р Радка Пенева Русева – ФМИ
  4. проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – ФМИ
  5. доц. д-р Веселин Пенчев Петков – ФПН
  6. доц. д-р Керанка Георгиева Велчева – ПФ
  7. доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова – ФТН
  8. преп. д-р Дияна Георгиева Николова – ДИКПО – Варна
  9. доц. д-р Милена Илиева Цанкова – Колеж – Добрич
  10. доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева – председател на МС
  11. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева – зам.-директор на Центъра за кариерно развитие
  12. Иванка Филипова Благоева – председател на Студентския съвет
  13. д-р Албена Димитрова Иванова-Неделчева – директор на СУ „Сава Доброплодни“
  14. Мирена Петрова Павлова – гл. координатор на Центъра по качество на образованието.