Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • 90 години от рождението на проф. Донка Петканова (1930 – 2016)

    Проф. д.ф.н. Донка Петканова е родена на 15 август 1930 г. Тя е един от първостроителите на специалността Българска филология във Висшия педагогически институт в Шумен още от самото му създаване през 1971  до 1976 г. Полага основите на преподаването на предметите Стара българска литература и Български фолклор. И след това  продължава да поддържа връзки с нашия университет, да участва с доклади в палеославистични конференции, с рецензии и ръководства  на дисертационни трудове. Същевременно  проф. Петканова  е и дългогодишен преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, както и в различни немски и австрийски университети (Берлин, Кьолн, Залцбург). През 1988 г.  получава Кирило – Методиевската награда на БАН и СУ и Международната Хердерова награда на Виенския университет.

    Освен многобройните си конкретни проучвания, проф. Петканова е автор и на единствения у нас университетски учебник по Стара българска литература (претърпял четири издания) и на  Старобългарска литература. Енциклопедичен речник (две издания).

    Немалко  от нас я помнят като личност и събеседник, а всички българисти ще знаят и помнят нейните трудове.

    Публикувано на 15/08/2020