Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • 150 години от рождението на акад. Анастас Иширков

    150 години от рождението на акад. Анастас Иширков и 75 години от именуването на негово име на село Професор Иширково бяха отбелязани на 17 април 2018 г. Тържеството се проведе под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. По лична покана на кмета на селото г-н Стойчо Нечев в празненствата участваха група студенти-географи, деканът на Факултета по природни науки доц. д-р Петинка Галчева, доц. д-р Росица Владева и доц. д-р Милен Пенерлиев.

    „Академик Иширков е записан със златни букви в българската наука като основоположник на географската наука у нас, първи университетски преподавател по география и създател на катедра „География” в Софийския университет в далечната 1898 година. Ученият е инициатор за създаването на Българското географско дружество. Поставя началото на геоморфологията у нас, пионер е на хидроложките и лимноложките  изследвания. Неоценим е приносът му за развитието на основните направления – география на населението и селищата. Виден общественик през първата половина на 20-ти век, академик Иширков е известен като деен радетел за българската национална кауза. Признание за неговата научна и народополезна дейност е именуването на вашето село в негова чест.

    За нашия Факултет е от особено значение дългогодишното партньорство между катедра „География, регионално развитие и туризъм” и вашето село. Отношенията ни се развиват вече 10 години, провеждани са съвместни прояви с местното училище и читалище – уроци с участие на студенти, състезания по география. Проведени са научни изследвания, свързани със структурата на населението и миграцията. Уверявам Ви, че сме отворени за бъдещи общи проекти“, приветства присъстващите доц. Галчева. От името на Университета бяха поднесени цветя пред паметника на акад. Анастас Иширков.

    Публикувано на 18/04/2018