Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • 346 отличници с еднократна стипендия за 8 декември

    346 отличници от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще получат еднократна стипендия от 100 лева по случай студентския празник 8 декември. Основанието е чл. 9 от Постановление № 90 на Министерския съвет от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

    Стипендията ще бъде преведена в банковите сметки на всички студенти от петте факултета на университета и Колежа в Добрич на 6 декември. Условието е да са във втори, трети и четвърти курс, бакалавър и магистър, редовно обучение, държавна поръчка, с успех Отличен 5,50-Отличен 6,00. Успехът е изчислен на база среден семестриален успех от последните два семестъра. Важи изискването всички изпити по учебен план да бъдат положени до момента.

    Публикувано на 04/12/2016