Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ХХII Епископ-Константинови дни – 2015

  ПРОГРАМА

  12 май (вторник)
  10.00 ч.

  Изложба на детско ателие „Палитра“ при ОМЦ „Захари Стоянов“

  Организатор: Колеж Добрич

  Място: Колеж Добрич, фоайето на Колежа


  13 май (сряда)
  13.00 ч.

  Изложба на студентите от специалност Педагогика на обучението по изобразителни изкуства и връчване на ежегодните награди на името на Розалина Трутман за постижения в областта на визуалните изкуства

  Организатор: Катедрата по педагогика на изобразителните изкуства, Педагогически факултет

  Място: Галерия „Университетска”, Корпус 3


  14 май (четвъртък)
  13.00 ч.

  „Моята предприемаческа идея” – състезание по икономика за купата на Декана на Факултета по математика и информатика

  Организатор: Факултетът по математика и информатика

  Място: Шуменски университет, Корпус 3


  15 май (петък)
  9.00 ч.

  Втора олимпиада по български правоговор

  Организатор: Факултетът по хуманитарни науки

  Място: Шуменски университет, зала 219 „Проф. Петър Пашов”

  13.00 ч.

  Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – Шумен, 2015

  Тридесет и осмо издание, първи ден

  Програма за 15 май:

  14.00 ч. – Откриване

  14.15 ч. Четения на участниците

  17.00 ч. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТИХОСБИРКАТА „ВАРВАРСКА ПОЧИТ”, автор – Ивайло Динев, носител на Голямата награда от Конкурса за 2014 г. Стихосбирката е издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Презентация – МАРИЯ КАЛИНОВА.

  18.00 ч. КОНЦЕРТ – специален музикален гост – Вяра Иванова, вокален и музикален педагог, артист и соло изпълнител, текстописец и композитор, преподавател по музика в Глазгоу, Великобритания

  Организатор: Студентският съвет

  Място: Шуменски университет, Ректорат

  13.00 ч.

  Трета студентска научна конференция „От атома до Космоса”

  Първи ден – регистрация

  Организатор: Катедрата по теоретична и приложна физика и Катедрата по експериментална физика и методика на обучението по физика на Факултета по природни науки

  Място: Ректорат, зала 122

  15.00 ч.

  Спортен празник

  Организатор: Колеж Добрич

  Място: Колеж Добрич, спортната площадка


  16 май (събота)
  9.00 ч.

  Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – Шумен, 2015

  Тридесет и осмо издание, втори ден

  Програма за 16 май:

  9.00 ч. Поетически пленер ПИСАНЕ ОТ НАТУРА, модератор на проекта: Петър Чухов

  14.00 ч. Четения на участниците

  17.00 ч. – Представяне на книгата на Петър Чухов „Камуфлаж”

  Организатор: Студентският съвет

  Място: Шуменски университет, Ректорат

  9.00 ч.

  Трета студентска научна конференция „От атома до Космоса”

  Втори ден – откриване, пленарни доклади и заседания по секции

  Организатор: Факултета по природни науки

  Място: Ректорат, зала 217

  9.30 ч. – 13.00 ч.

  Ден на отворените врати във Факултета по технически науки

  Организатор: Факултетът по технически науки

  Място: Шуменски университет, Корпус 3


  17 май (неделя)
  10.00 ч.

  Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – Шумен, 2015

  Тридесет и осмо издание, трети ден

  Програма за 17 май:

  10.00 ч. 

  ДИСКУСИЯ на тема тенденции в съвременната българска поезия, модератор Красимир Вардиев

  11.30 ч.

  Награждаване

  Организатор: Студентският съвет

  Място: Шуменски университет, Ректорат


  18 май (понеделник)
  13.00 ч.

  Кръгла маса „Нови образователни технологии в подготовката на студентите” с участието на преподаватели, студенти, детски и начални учители, и представители на РИО-Добрич

  Организатор: Колеж Добрич

  Място: Колеж Добрич, заседателна зала


  19 май (вторник)
  9.00 ч.

  Състезания по информатика, информационни технологии за купата на Декана на Факултета по математика и информатика

  Организатор: Факултетът по математика и информатика

  Място: Шуменски университет, Корпус 3

  13.00 ч.

  Трети международен ден на очарованието на растенията под егидата на Европейската организация за растителна наука (EPSO) – презентации

  Организатор: Факултетът по природни науки

  Място: Шуменски университет, Ректорат, зала 202 

  13.00 ч.

  Публична лекция на проф. д-р Станимир Станев на „Стеганографията – предизвикателство към информационната сигурност в XXI век.

  Организатор: Факултетът по математика и информатика

  Място: Шуменски университет, Корпус 3, зала 516  

  15.30 ч.

  Среща на Катедрата по инженерна логистика с работодатели и потребители от региона

  Организатор: Факултетът по технически науки

  Място: Шуменски университет, Корпус 3, зала С 6


  20 май (сряда)
  10.00 ч.

  Откриване на нова спортна зала в Ректората. Спортен празник

  Организатор: Катедрата по теория и методика на физическото възпитание и спорт, Педагогически факултет

  Място: Шуменски университет, Ректорат

  13.30 ч.

  Поднасяне на венец пред Свитъка-паметник на Патрона

  14.00 ч.

  Тържествено заседание на Общото събрание на Шуменския университет, посветено на Патронния празник – 21 май

  Място: Шуменски университет, Ректорат, зала 202


  21 май (четвъртък)
  9.00 ч.

  ХХIІ Епископ-Константинови четения на тема “Непознатият съсед”

  Първи ден

  Организатор: Факултетът по хуманитарни науки

  Място: Шуменски университет, Ректорат


  22 май (петък) 
  9.00 ч. 

  ХХIІ Епископ-Константинови четения на тема “Непознатият съсед “

  Втори ден

  Организатор: Факултетът по хуманитарни науки

  Място: Шуменски университет, Ректорат


  28 май (четвъртък) 
  9.00 ч.

  Кръгла маса „Пролетни празници на духовността”

  Организатор: Катедрата по теология на Факултета по хуманитарни науки

  Място: Шуменски университет, Ректорат, зала 309


  2 юни (вторник) 
  14.00 ч. 

  VIIІ студентски краеведски четения с международно участие

  Организатор: Студентското краеведско дружество на Факултета по хуманитарни науки

  Място: Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен

  Публикувано на 04/05/2015