Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • 9 януари – неработен ден

    Ръководството на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” обявява 9 януари, понеделник, за неработен ден.

    Публикувано на 07/01/2017