Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Академическият хор – лауреат на международен конкурс

    От 26 до 28 юни на сцената на театър „Албена” в едноименния курортен комплекс се проведе XII Международен хоров фестивал “Маестро Медникаров”.  Престижният музикален форум е патентована международна хорова проява. Негови организатори са фестивалният център „Приятели на България“, руската фестивална програма на детското творчество и московската асоциация на детските хорове. Партньори в събитието са и Съюзът на българските композитори, Българският хоров съюз, Съюзът на българските музикални и танцови дейци.

    Академическата хорова формация “Проф. Венета  Вичева” на Шуменския университет бе сред дванадесетте певчески колектива от България и Русия, участващи във фестивала. Разнообразната програма, изпълнена от студентите, включваше произведения както от български, така и от чужди автори от различни стилове и епохи.

    Шуменската формация се завърна от фестивала с престижното звание Лауреат II степен. Композиторът Хайгашот Агасян, главен консултант на журито на фестивала, специално отбеляза приноса на ръководителя на хора д-р Юлияна Панова и на колегите й от Катедрата по музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство на Педагогическия  факултет за съхраняването на традициите на хоровото музициране в академическите среди. 

    Публикувано на 04/07/2015